Thy Strong Word – 2 Corinthians 13: Final Warnings

2 Corinthians 13: Final Warnings with guest Rev. Brian Holle from Messiah Lutheran Church in Lebanon, Illinois.

Thy Strong Word – 2 Corinthians 13 “Final Warnings”

2 Corinthians 13 “Final Warnings” with guest Rev. Jeremy Klaustermeier of St. John Lutheran Church in Warrenton, MO.

The Bible Study – Galatians 6:11-18 “Final Warnings and Benediction”

Galatians 6:11-18 “Final Warnings and Benediction” with guest Rev. John Lukomski of St Paul/Trinity Lutheran Churches in So. Illinois.