Sharper Iron

Sharper Iron & The New Covenant: Urgency vs. Autopilot

2 Cor 5:20b