2 Cor 5:20b
Sharper Iron

Sharper Iron & The New Covenant: Urgency vs. Autopilot