2 Kings 8
Thy Strong Word

Thy Strong Word – 2 Kings 8: The Shunammite’s Land Restored